Informace k proběhlým schůzím SVJ

Informace k proběhlým schůzím SVJ

V období prosince 2020 a především ledna 2021 proběhly schůze SVJ, v nichž SBD je statutárním zástupcem. Vzhledem k omezením proběhly korespondenčně. Po proběhlém termínu pro odevzdání hlasovacích lístků byly došlé lístky vyhodnoceny. SBD hlasovalo v souladu...

Kdo jsme

a co děláme

Stavební bytové družstvo Benátky nad Jizerou bylo založeno v roce 1964 za účelem uspokojení bytové poptávky a zájmů svých členů, družstevníků. Majitelem všech družstevních domů a bytů bylo původně družstvo a jejich nájemcem ten, kdo uhradil vstupní členský příspěvek, základní družstevní podíl a splácí úvěr formou anuity po dobu obvykle 30 let. V 70. letech minulého století bylo postaveno benátecké sídliště a stavební bytové družstvo tak vlastnilo dohromady okolo 800 bytů.

Ve většině domů byla již anuita splacena a velká část bytů převedena do osobního vlastnictví. V současné době je družstvo stále vlastníkem více 200 bytů a to zejména v bytovém domě v Mladské ulici, kde bude anuita splacena do konce roku 2032, je tak posledním z plně družstevních domů.

Technická pomoc

Kontakty na osoby se kterými spolupracujeme. Zobrazit kontakty $

Elektrikáři

Instalatéři a topenáři

Malíři a zedníci

Technici STA

Zámečníci

Kominíci

Ostatní profese

Často kladené
dotazy

Mohu si převést byt do osobního vlastnictví?

Ano, ve všech původně družstevních domech se splacenou anuitou to možné je. Pro převedení je třeba se za námi zastavit v kanceláři a požádat o převedení bytu do osobního vlastnictví. Převod bytu do osobního vlastnictví není možný pouze v domě na adrese Mladská 659 – 664, kde dojde ke splacení v roce 2032.

Jak je to s převodem družstevního podílu?

Převod družstevního podílu (bytu, nebo garáže) je možný a nepodléhá souhlasu bytového družstva. Je však nutné uhradit administrativní poplatek za převod. V případě, že se jedná o společné členství v družstvu (manželů, případě jiných osob), je potřeba, aby smlouvu podepsali všichni tito společní členové. 

Smlouvu může sepsat např. realitní či právní kancelář, ale obvykle ji zpracovává bytové družstvo. Nabyvatelem družstevního podílu může být dle stanov pouze občan ČR.

Jak je stanoven nájem, platba za byt a jak je to s vyúčtováním?

Nájem či platba za byt je stanoven předpisem, který se mění především v souvislosti s cenami dodavatelů tepla, vody, s inflací a požadavky vyplývajícími ze shromáždění vlastníků či členské schůze
družstevníků.

Nájem/platba má tzv. pevnou složku , jde o dlouhodobou zálohu na opravy, pojištění domu, poplatek na správu domu a zálohovou složku, kde se vybírají zálohy na služby jako jsou topení, ohřev teplé vody, vodné a stočné, elektrická energie společných prostor, úklid, či výtahy.

Ze zálohových služeb vzniká přeplatek či nedoplatek podle vyúčtování skutečných nákladů a rozpočtení služeb. Vyúčtování je správce povinen zaslat nejpozději do 30. 4. a platbu přeplatku do 31. 7. následujícího roku, nedoplatky řešit co nejdříve dle protokolu o vyúčtování. Při změně vlastníka či uživatele bytu se provede zjištění stavů měřidel při předání, které se zohlední při ročním vyúčtování. Protože v průběhu roku nejsou známy náklady na dům, lze celkové vyúčtování udělat až jsou tyto náklady známy.

Jak je to s hlášením změn vlastníka, nájemce, podnájemníka, změny počtu osob?

Takové změny je nutné nahlásit v kanceláři družstva, tak aby se předešlo komplikacím při vyúčtování, případné nízké výši záloh za služby, atd. Nájemce je povinen sepsat podnájemní smlouvu, která podléhá schválení představenstvem. Dle stanov Stavebního bytového družstva může být podnájemníkem pouze občan České republiky.

Proč se mění vodoměry a indikátory topných nákladů?

U bytového vodoměru je legislativně stanovena lhůta 5 let (vyhl. č.345/2002Sb.).

Indikátor topných nákladů musí být vyměněn po uplynutí svého funkčního období, které je dáno především výdrží baterie. Obecně se do indikátorů osazují baterie s životností 5 – 10 let.

Čím je dán rozdíl mezi fakturačním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů?

Fakturační vodoměr je přesnější, než bytový vodoměr. Naprosto minimální průtoky se na bytovém vodoměru neprojeví, fakturační vodoměr však jejich úhrn zaznamená.

Rozdíl je také tvořen datem odečtu. Zatímco VaK provádí odečet vodoměru před koncem roku, v jednotlivých bytech probíhají odečty obvykle až začátkem roku nového.

Jak je to se zateplením domu a plísněmi?

Zateplením domů a výměnou původních oken za plastová v bytech nedochází k potřebné výměně vzduchu a může tak dojít k výskytu plísní. Předcházet tomu jde především správným větráním a topením.

Topení a radiátory

Co je potřeba k výměně radiátorů?

Oznámit skutečnost předsedovi SVJ a správci, výměnu provést mimo topnou sezonu s topenářem, při montáži zavřít vodu na příslušné stoupačce (nezamrazovat), dodržet minimálně stejnou otopnou plochu jakou má stávající radiátor.

Netopí mi topení, v čem je problém?

Je rozdíl, pokud topení hřeje pouze nahoře a ne dole, a pokud hřeje blíže trubce a ve větší vzdálenosti je studené. V prvním případě se jedná o zanesený termoventil a zpravidla jeho vyčištěním je sjednána
náprava, v dalším případě se jedná o zavzdušnění a je třeba stoupačku odvzdušnit. Odvzdušňovací ventil je zpravidla umístěn v bytě v posledním patře, je třeba se dohodnout s uživatelem bytu.

V současné době existují i byty neobsazené, mnoho lidí má ventily často uzavřené. Ideální je odvzdušnit organizovaně, vypnout čerpadlo (zajistí po domluvě kotelna), otevřít na nějaký čas (cca 2 hod.) všechny ventily na příslušných stoupačkách. Toto provádět ve smluveném termínu v topné sezóně. Domluvit se musí všichni uživatelé bytů. Problém může být i v kotelně, příp. ve výměníku v domě. Pokud tyto problémy nastanou, řeší je neprodleně povolaní odborníci.

Napište nám

Zanechte nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.

Zavolejte nám

+420 326 362 008
+420 326 362 187

Úřední hodiny

ÚT  9:00 – 11:00 / 13:00 – 16:00
ČT  9:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Členové
představenstva

JT

PŘEDSEDA

Ing. Jan Tichý

MÍSTOPŘEDSEDA

Ing. Milan Žárský

PZ

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Petr Zvoníček

LS

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Ludvík Sládek

JS

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Jitka Schönfeldová