Modernizovaná plynová kotelna

26. 08. 2023 | Co je nového

Družstevní dům Mladská 659 až 664 zaznamenal významný milník v podobě dokončené rekonstrukce své plynové kotelny. Po třiceti letech od spuštění se družstvo rozhodlo pro celkovou obnovu blokového plynového vytápění, sloužícího obyvatelům tohoto družstevního komplexu.

Původní kotelna měla atmosférické kotle a dva bojlery o objemu 4 m3. K jejich problémům došlo ke konci roku 2021, a tak se přikročilo k první fázi rekonstrukce a výměně těchto závadných bojlerů. To si vyžádalo rozšíření vstupních otvorů, nové dveře a odstranění starých, nefunkčních zařízení. Následně byly instalovány čtyři nové bojlery o objemu 1 m3, což představuje úspěšně dokončenou první etapu celkové revitalizace (léto 2022). Náklady na tuto část dosáhly přes 1 milion korun.

Pokračující fáze modernizace byla schválena na následující léto (2023). Zahrnovala výměnu původních kotlů za moderní kondenzační varianty, včetně nového řídícího panelu pro měření a regulaci. Očekává se, že díky těmto úpravám dojde ke snížení spotřeby plynu o 25-30 %, splňující přísné emisní limity. Druhá etapa modernizace vyžádala investici přesahující 2,6 milionu korun, čímž celkové náklady na projekt dosáhly 3,6 milionu korun. Financování bylo rozčleněno následovně: 0,5 milionu korun z rezerv na generální opravu kotelny, 1 milion korun ze speciálního fondu družstva získaného prodejem pozemku a 2 miliony korun z fondu na údržbu a renovaci domu.

Tato investice nese okamžité výhody pro pohodlí a úsporu nákladů v domácnostech a zároveň podporuje udržitelnost snížením spotřeby energie. Družstvo Mladská 659 až 664 směřuje k modernímu a efektivnímu vytápění pro své obyvatele.