Zavedení datových schránek pro SVJ: efektivní komunikace se státem

25. 02. 2023 | Co je nového

Státní a úřední instituce mají nový způsob komunikace se sdruženími jednotek vlastníků. Datové schránky byly zavedeny z povinnosti podle zákona a slouží k usnadnění této komunikace. V současné době Stavební bytové družstvo spravuje tyto schránky a využívá je 19 jednotek vlastníků.

Administrace datových schránek probíhá prostřednictvím speciálního programu Manažer datových schránek, který umožňuje kontrolu schránek a zasílání zpráv předsedům SVJ emailem. Je třeba poznamenat, že přivítací zprávy (výpis a poučení o DS) zatím nebyly rozeslány.

Pro subjekty, které se týká správa datových schránek, budou následně podepsány smlouvy o správě. Tento krok by měl pomoci zajistit, že sdružení plní svou povinnost k využívání datových schránek a zlepšují komunikaci se státem a úřady.