Výzva vlastníkům: Zachovejte sousedské soužití na benáteckém sídlišti

25. 02. 2023 | Výzva

Vážení vlastníci,

na benáteckém sídlišti se stále více vyskytují případy porušování sousedského soužití v rámci společného bydlení. Tento problém se projevuje v nedodržování nočního klidu, nadměrném hluku o víkendech, nepořádku ve společných prostorách, především na chodbách a v sklepních prostorech, a v odkládání nepotřebných věcí (vytvoření skládky) v suterénních prostorech panelových domů.

Je toto opravdu způsob, jakým chceme žít? Většina z nás, kteří využívají své byty k bydlení, touží po klidu, pohodě a slušném sousedském soužití. Takové chování nejen porušuje psaná pravidla (občanské soužití, stanovy SVJ a domovní řády), ale také narušuje nepsaná přirozená práva na slušné a ohleduplné sousedské soužití.

Proto bychom rádi apelovali na všechny obyvatele panelových domů, aby byli ohleduplní vůči svým sousedům a zabezpečili tak klidné a příjemné bydlení pro všechny.

Vyzýváme zejména vlastníky bytů, kteří v nich sami nebydlí, aby zkontrolovali své nájemníky a zajistili, že se chovají slušně a neobtěžují ostatní hlukem, nepořádkem, vandalismem nebo slovními vyhrůžkami. Pokud se chování těchto nájemníků nezlepší, vlastníci budou vyzváni prostřednictvím dopisu ze strany statutárního orgánu SVJ k zajištění nápravy.

V případě, že nájemníci neprokážou potřebné zlepšení svého chování, vlastníci by mohli uvažovat o výpovědi nájemní smlouvy. Zvláště v situaci, kdy nájemníci nejen ničí společný majetek SVJ, ale také způsobují poškození vlastnického bytu.

Děkujeme vám za pozornost a spolupráci v této důležité záležitosti.