Teskobarák je spolu s přilehlým pozemkem ve vlastnictví bytového družstva. Nové představenstvo se s tímto dědictvím snaží vypořádat.