Teskobarák, dlouhodobá ostuda benáteckého sídliště

23. 07. 2020 | Komentář

Že teskobarák dlouhodobě chátrá je na první pohled patrné. Teskobarák je spolu s přilehlým pozemkem ve vlastnictví bytového družstva, jehož nové představenstvo se s tímto dědictvím snaží vypořádat.

Možnosti prodeje

V roce 2019 svitla naděje, že by teskobarák mohlo odkoupit město pro vybudování Domova s pečovatelskou službou. SBD zadalo posudek na likvidaci (azbestová střecha) a cenový odhad pozemku. Zatímco cenová nabídka likvidace objektu byla známá před zasedáním Shromáždění delegátů v červnu 2019, na znalecký posudek ceny pozemku se čekalo až do konce srpna. Představenstvo mělo mandát k jednání s městem o prodeji.

Odhadnutá cena však byla mnohem vyšší, než očekávaná a akceptovatelná městem. Představenstvo družstva se musí chovat jako řádný hospodář. V praxi to znamená, že si nemůže dovolit nabízet k prodeji pozemek pod odhadnutou cenou.

Dále se na každém zasedání představenstva přemýšlelo, co dělat s tímto „dědictvím“. Okamžitě se zavrhly úvahy na prodej komukoliv. Hrozí, že by na místě mohla vzniknout např. nějaká ubytovna, resp. by objekt chátral dál. V takovém případě by ani SBD, ani Město Benátky nad Jizerou neměli na budoucnost objektu nejmenší vliv.

Teskobarák a jeho náhrada

Zkoumala se i možnost vlastní výstavby, či výstavby jiným subjektem, do kterého by SBD vložilo pozemek, a to v nějaké definované spolupráci s Městem Benátky. Prvotní úvahy vedly k výstavbě bytového domu, kde by město mohlo mít nájemní byty pro potřebné profese (lékaři, učitelé). Bohužel z objektivních příčin (COVID-19 a opatření vlády) k následným jednáním s představiteli města v roce 2020 nedošlo.

Předtím byl však odeslán na Radu města dopis, který byl koncipován na výstavbu bytového domu, který zaštítí SBD a bude vyjednána nějaká definovaná účast města. Mezitím se vedla jednání s bankami o možnosti úvěru. Bohužel podmínky pro družstevní výstavbu a její financování jsou dlouhodobě špatné, proto se představenstvo rozhodlo, že nejprve teskobarák zlikviduje a následně bude jednat s městem, příp. jinými zájemci o budoucím využití pozemku.

Likvidaci objektu a následné jednání posvětilo Shromáždění delegátů v červnu 2020 a SBD zahájilo práce na likvidaci. Pokud vše půjde podle plánu, chceme teskobarák do konce srpna vyklidit, získat stavební povolení k odstranění stavby a v říjnu by mělo dojít k likvidaci objektu odborně způsobilou firmou.

Co s pozemkem uprostřed sídliště bude dále, je předmětem dalších jednání. Jestli tam vyroste bytový dům, dům s pečovatelskou službou, parkovací dům či nějaké zázemí pro volnočasové aktivity, je zatím ve hvězdách.

V každém případě představenstvo SBD činí potřebné kroky k tomu, aby tato ostuda uprostřed sídliště zmizela.

Ve zkrácené verzi bylo publikováno ve Zpravodaji Benátecka č. 7/2020