Představenstvo SBD Benátky: Shrnutí 1. funkčního období

21. 12. 2022 | Komentář

Představenstvu SBD Benátky uplynulo první volební období a zde najdete jeho shrnutí:

  1. Výměna výtahové firmy a likvidace chátrajícího teskobaráku, následný prodej pozemku městu.
  2. Investiční akce (opravy) na jednotlivých domech – např. kanalizace, vodovodní a požární potrubí, domofony a zvonky, výměny vodoměrů, ventilů, zateplení apod.
  3. Personální obměna kanceláře SBD, zvýšení administrativní náročnosti a současná práce kanceláře ve čtyřech lidech od května 2022.
  4. Změna ve vyúčtování a dokoupení dalších modulů SW Braun (měřiče, členská, opravy).
  5. Převod 118 bytů do vlastnictví během pětiletého období (2018-2022).
  6. Založení šesti nových SVJ na sídlišti a převzetí funkce statutárního zástupce v domech s družstevními byty, což v současnosti představuje celkem 8 SVJ.
  7. Výkon profesionálního předsedy ve třech domech.

Důvody pro změny ve výborech a výkon profesionálního předsedy jsou: únava (věk, zdravotní důvody) dlouholetých funkcionářů, stále se měnící a rozšiřující se legislativní povinnosti a požadavky, tj. byrokratická buzerace.

Zásadní události, které ovlivnily SBD Benátky během tohoto období, byly: COVID, krach Bohemia Energy (přechod na DPI) a současná energetická a hospodářská krize. Vstupujeme do období, kdy nás čeká určitá transformace společenského systému.

Zpráva byla přednesena na Shromáždění delegátů SBD dne 12. prosince 2022. Její celé znění naleznete na stránce Ke stažení.

zpracoval Ing. Jan Tichý, předseda představenstva