Teskobarák byl koncem roku 2020 konečně zlikvidován

26. 02. 2021 | Co je nového

Teskobarák, který je s přilehlým pozemkem ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Benátky nad Jizerou (dále SBD) dlouhodobě „zdobil“ benátecké sídliště. Dokud byl obsazen (sídlo družstva a prodejna potravin) plnil určitou funkci a chátral pomalu. To se změnilo, když se kancelář SBD přestěhovala do nových prostor. O pár let později skončila i prodejna potravin. Chátrání nabralo na obrátkách a nové představenstvo se od roku 2018 snažilo s tímto „dědictvím“ vypořádat.

Nakonec představenstvo rozhodlo, že objekt na vlastní náklady nechá zlikvidovat odbornou firmou, a to do konce roku 2020. Tuto variantu schválilo červnové zasedání Shromáždění delegátů SBD s tím, že záležitost nakládání s pozemkem v budoucnu je otevřená. Shromáždění delegátů představenstvu uložilo, že o prodeji a ceně v první řadě bude jednat s Městem Benátky nad Jizerou, které může stavební pozemek využít ke stavbě infrastruktury, kterou potřebuje.

Bohužel díky epidemii a opatřením nebylo možné jednání uskutečnit a posunout se k možnému prodeji pozemku Městu Benátky nad Jizerou.

Vlastní demolice objektu proběhla v listopadu 2020 po administrativně náročném schvalovacím řízení. Této demolici předcházela skartace, vyklizení objektu a odpojení elektroměrů. Ing. Zejval zajistil odpojení vedení tepla vč. konzervace infrastruktury pro příp. novou výměníkovou stanici, aby mohla být nová budova (pokud vznikne) připojena na centrální rozvod tepla a teplé vody.

Budoucnost pozemku

Co s pozemkem bude dále, bude předmětem dalších jednání, která bohužel dosud nemohla proběhnout. Jde o stavební pozemek cca 800 m2, přičemž současně zastavěná plocha (základová deska) je necelých 400 m2.

Podmínky financování družstevního bydlení nejsou příznivé, navíc SBD v současné podobě nemá personální ani odbornou kapacitu pro možnost samostatné výstavby bytového domu.

Proto je upřednostňován z naší strany prodej pozemku. Jsme vázáni usnesením Shromáždění delegátů nejdříve jednat s Městem Benátky nad Jizerou. V případě, že jednání s Městem ztroskotají, budeme jednat o podmínkách prodeje v soutěži s naší smluvní právničkou a bývalým architektem města. Prodej chceme uskutečnit ještě v tomto roce.

Představenstvo SBD upřednostňuje výstavbu menšího bytového domu v souladu s podmínkami Územního plánu města s možností komerčních prostor (obchody, služby).