Výzva družstevníkům

28. 06. 2022 | Výzva

V prosinci 2022 nás čeká volební Shromáždění delegátů s volbou nových orgánů družstva (představenstva a kontrolní komise).

Proto žádáme členy o návrhy kandidátů do orgánů družstva: představenstva a kontrolní komise. Stávajícímu představenstvu a kontrolní komisi končí mandát 14.12.2022.

Své návrhy oznamte v kanceláři družstva nebo zašlete e-mailem: jan.tichy@sbdbentky.cz