Slovo předsedy představenstva

28. 06. 2022 | Komentář

V prosinci roku 2022 končí mandát současnému představenstvu Stavebního bytového družstva (SBD) Benátky nad Jizerou. Proto mi dovolte malé bilancování.

Nastavený systém uvolněného předsedy a neuvolněných členů představenstva byl zachován, čímž byla zachována i určitá kontinuita SBD. Představenstvo bylo nezkušené a tady patří obrovský dík p. Otakaru Rákosníkovi za jeho pomoc a rady. Po p. Rákosníkovi odešla do důchodu pí. Ing. Miluše Vaňousková, dlouholetá spolehlivá účetní. S tím se kancelář SBD a najmě nová účetní dlouho potýkala, museli jsme objednat externí pomoc a v květnu 2022 přijali novou pracovní sílu a dokázali tak stabilizovat ekonomické oddělení.

Představenstvo se učilo za pochodu a muselo reagovat na to, co se dělo. Byly to problémy technické, související se zastaráváním infrastruktury budov (kanalizační, vodovodní, požární potrubí, aj.) a řešení havárií, problémy personální v oblasti drobné údržby (stáří, a bohužel i úmrtí), kterou jsme museli nahradit spoluprací s OSVČ, což není úplně dokonalé.

Pak tu byly problematické služby s výtahy, které se vyřešily až přechodem k jiné výtahářské firmě. Dalším problémem byl chátrající Tesko Barák v majetku SBD, kdy jsme se rozhodli ho zlikvidovat a chvíli koketovali s myšlenkou možné bytové výstavby, k čemuž ale nebyly podmínky jak finanční, tak kapacitně personální. Z tohoto důvodu byl nakonec realizován prodej pozemku městu.

V podstatě nekonečným příběhem jsou neustálé změny legislativy a nové předpisy (GDPR počínaje, datovými schránkami pro SVJ od roku 2023 konče). Zkrátka byrokratická buzerace, která přináší akorát více neproduktivní administrativní práce.

Aby toho nebylo málo, přišel COVID, válka na Ukrajině, řešili jsme ze dne na den důsledky krachu Bohemia Energy, které na nás dopadly, musíme se vypořádat s důsledky bezprecedentní krize, vysoké inflace, energetické krize, zdražování všeho, nepružností systému.

Na úhradu nákladů za energie nemáme jiné peníze než ty, které vybereme na zálohách. Pokud nebude zbytí a ceny poletí nahoru, nemáme jinou možnost než zvyšovat zálohy.

Tuto situaci jsme nezavinili, přesto nás ovlivňuje a musíme na ni nějak reagovat. Období, do kterého vstupujeme, bude sociálně (pro mnohé naše sousedy) neúnosné a pro většinu sousedů zejména psychicky velmi náročné.

Užijme si předtím hezké léto a psychicky se připravme na náročné období. Pokusme se zůstat lidští, psychicky odolní, ať to ve zdraví přežijeme. Pomoc hledejme na konci své paže a u lidí, kteří něco umějí a můžeme jim důvěřovat.

Jménem SBD vám všem přeji vše dobré a hezké léto, Ing. Jan Tichý, předseda představenstva.