SVJ a jeho shromáždění se uskuteční korespondenčně

21. 09. 2020 | Co je nového

Shromáždění vlastníků SVJ, kde je ve statutárním orgánu SBD Benátky rozhodlo, že se shromáždění vlastníků uskuteční per rollam (korespondenčně). Uskuteční se tak v případech, kde je družstvo předsedou, nebo členem výboru.

K rozhodnutí došlo na základě současných rizik spojených s pandemií COVID-19 a vzhledem k opatřením s ním souvisejícím. Představenstvo takto rozhodlo na svém pravidelném zasedání dne 14. září 2020.

Nejprve proběhnou schůze samospráv, předsedů a důvěrníků, kteří projednají investiční záměry a potřeby rekonstrukcí na jednotlivých domech. Návrhy budou následně předloženy k hlasování všem vlastníkům v SVJ.