Novinky ze světa benáteckého stavebního bytového družstva

20. 07. 2020 | Co je nového

Přinášíme vám novinky z poslední doby. Proběhla revitalizace sídliště, nové obrubníky, asfaltové chodníky, úprava zeleně. Součástí byly výměny kanalizačních a vodovodních přípojek, které byly v havarijním stavu, některých rozvodů odpadní vody či přívodu pitné vody do některých domů.

U domu Platanová 635 – 638 proběhla výměna schodišť včetně všech zábradlí. U domu Na Burse 601 proběhla oprava zateplení balkonové stěny.

Novinky týkající se shromáždění a schůzí

Shromáždění vlastníků a členské schůze družstevníků na domech byly převážně zrušeny, odloženy, případně proběhlo hlasování per rollam. Schůze jsou sice plánovány, ale uvidíme, zda budou realizovány formou osobní účasti, nebo jinak. Záleží na momentální situaci.

Vyúčtování služeb

Vyúčtování bylo konečně dokončeno, přeplatky rozeslány. Situaci nám zkomplikovala výplata přes složenky. Česká pošta vyžaduje šifrování, což se neobejde bez nákupu nové verze šifrovacího programu. Dále situaci komplikuje, že zde Komerční banka nejdříve uzavřela pokladnu a následně celou pobočku.

Situaci by pomohlo, kdyby lidé přestali složenky využívat.

Prosíme, zejména ty vlastníky a nájemce bytů, kterým složenky chodí, ale platí z účtu, aby v kanceláři SBD nahlásili, že složenky nepotřebují, ušetří nám tím práci a proces se zrychlí.