Informace ke zdražení elektřiny, plynu a zvýšení záloh

24. 11. 2021 | Co je nového

Stavební bytové družstvo musí reagovat na situaci, která nastala v souvislosti se zvýšením cen elektřiny a plynu na trhu s energiemi. Zejména se jedná o prudký nárůstu cen zemního plynu a krach celé řady dodavatelů energií (především Bohemia Energy). Proto vám přinášíme informace týkající se celé situace z pohledu SBD.

Domy s centrálním vytápěním a ohřevem vody

Většina těchto domů musí počítat s výrazně vyššími náklady za teplo a ohřev TUV od 1. 1. 2022. Abychom předešli nedoplatkům za vyúčtování, je třeba navýšit zálohy za teplo a ohřev vody.

Domy v sídlišti

Informace se netýkají domu Na Burse 604 – 611, který nemáme ve správě.

Sídliště odebírá teplo z plynové kotelny, kterou provozuje Ing. Zejval. Přestože mu dodavatel nezkrachoval, nemohl plnit závazky nové smlouvy a Ing. Zejval musel přejít k novému dodavateli. Bohužel však za rapidně zvýšených cen plynu na trhu, jinak by ohrozil dodávky tepla v sídlišti. SBD od něj obdrželo informaci, že musí zvýšit zálohy cca 2,8x. Z tohoto údaje jsme vycházeli, když jsme na schůzce předsedů, důvěrníků a představenstva záležitost projednávali.

Podle hrubých propočtů zpracovaných na základě současných záloh na dům a nákladů domu na tepelnou energii se bude jednat o navýšení u malého bytu cca o 900 Kč, u velkého pak cca o 1 600 Kč za měsíc. Částky se budou u jednotlivých domů mírně lišit. Záloha na teplo se zvýší nejvíce. Předpokládáme také zvýšení cen za vodu a elektřinu (např. osvětlení chodeb). Jednání se shodlo, že navýšíme ceny za vodu studenou i teplou a to o 50 Kč na osobu/měsíc. Zálohy na elektřinu navýšíme maximálně o 100 % (zde se platí okolo 30 Kč/měsíc). Očekáváme také zvýšení cen u výtahů a navýšíme i poplatek na správu SBD, obojí přibližně o úroveň inflace.


Rozpis plateb od 1. 1. 2022 obdržíte do konce roku 2021. Složenky rozešleme první týden v lednu. Smluvní platby za úklid a příp. jako kompenzaci snížení plateb do fondu oprav si musí rozhodnout jednotlivá shromáždění vlastníků. Tyto změny by se případně projeví v úpravě nájmů od 1. 7. 2022. V červnu projednáme data od ledna do května a zjistíme, zda jsme zálohy odhadli dobře, případně provedeme úpravy.

Domy s vlastními kotelnami a sdruženou dodávkou plynu

Domy s vlastními kotelnami a sdruženou dodávkou plynu odebírali plyn u dodavatele X-Energie, kterého koupila zkrachovalá Bohemia Energy. Kromě domu v Mladské, kde je kotelna ve středoodběru (SO), byly všechny kotelny v maloodběru (MO) převedeny od 18.10. 2021 do režimu dodavatele poslední instance (DPI). Některá SVJ si situaci vyřešila sama, jiná společně se SBD. Došlo ke zvýšení ceny v průměru ze 700 Kč za 1 kubík plynu na 1 800 až 2 000 Kč, tj. také cca 2,5x až 3x nahoru. Situace se týká těchto domů:

  • Mladská 659 – 664
  • 17. listopadu 518 – 520, 598
  • Dražická 738, 739, 120
  • Pražská 751, 752, 764

Družstevní dům Mladská 659-664

Tato kotelna patří do pásma středního odběru (SO), proto dostalo SBD oznámení od distributora plynu, že vypovídá smlouvu. Museli jsme si urychleně najít nového dodavatele, neboť ze zákona je na nás pohlíženo jako na „zloděje plynu“ a hrozilo odpojení plynoměru. Jako nového dodavatele jsme vybrali Innogy a musíme tak akceptovat odběr za cenu na burze po zbytek roku 2021 a zvýšenou cenu plynu pro rok 2022.

Domy, které se dostaly do režimu DPI

Zde platí podobné navýšení záloh jako u domů v sídlišti. Nejdříve pošleme všem SVJ současně vybírané zálohy na teplo a přehled nákladů za poslední 3 roky, aby si to mohly porovnat s novými pravděpodobnými náklady a ve spolupráci s nimi stanovíme nové předpisy.

Domy s vlastními kotelnami a jiným dodavatelem

Ceny se určitě zvýší (asi ne tak drasticky), oznámí jim to jejich dodavatel. V každém případě dojde ke zvýšení cen o inflaci, což se týká nejen zálohových služeb, ale třeba i poplatku za správu SBD.

Domy bez centrální dodávky tepla a ohřevu vody

Je nutné počítat s navýšením ceny o inflaci u SBD a nejspíš i úpravou ceny elektrické energie (osvětlení), vodného a stočného.

V každém případě se budeme snažit pro všechny včas připravit nové předpisy nájmu a plateb za byt do konce tohoto roku.