Informace k proběhlým schůzím SVJ

01. 03. 2021 | Co je nového

V období prosince 2020 a především ledna 2021 proběhly schůze SVJ, v nichž SBD je statutárním zástupcem. Vzhledem k omezením proběhly korespondenčně.

Po proběhlém termínu pro odevzdání hlasovacích lístků byly došlé lístky vyhodnoceny. SBD hlasovalo v souladu s výsledky hlasování družstevníků. Z vyhodnocení byl vytvořen zápis, který byl vyvěšen na nástěnky jednotlivých domů.  Účast v hlasování se pohybovala kolem 80%.

Originální hlasovací lístky, excelovská tabulka s výsledky jsou k nahlédnutí v kanceláři SBD.