Na základě nařízení vlády zavádíme omezení úředních hodin po dobu nezbytně nutnou. Mimo úřední hodiny je kancelář pro veřejnost uzavřena.