Shromáždění vlastníků SVJ, se vzhledem k situaci s COVID-19 rozhodlo, že se shromáždění vlastníků uskuteční per rollam, tedy korespondenčně.