Novinky v oblasti správy domů

Proběhla revitalizace sídliště, nové obrubníky, asfaltové chodníky, úprava zeleně. Součástí byly výměny kanalizačních a vodovodních přípojek, které byly v havarijním stavu, některých rozvodů odpadní vody či přívodu pitné vody do některých domů.

U domu Platanová 635 – 638 proběhla výměna schodišť včetně všech zábradlí. U domu Na Burse 601 proběhla oprava zateplení balkonové stěny.

Shromáždění vlastníků a členské schůze družstevníků na domech byly převážně zrušeny, odloženy, případně proběhlo hlasování per rollam. Schůze jsou sice plánovány, ale uvidíme, zda budou realizovány formou osobní účasti, nebo jinak. Záleží na momentální situaci.